Huisregels

Op het terrein en in de gebouwen van FoxFarm is onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein, de gebouwen en/of (oefen/atelier)ruimte(s) van FoxFarm verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

 

1) ALGEMEEN:

  1. Klanten van FoxFarm partners hebben alleen toegang tot de ruimtes die de betreffende partner op het terrein in gebruik heeft en de bar FoxHome.
  2. Gebruikers van de (oefen/ateliers)ruimtes hebben alleen toegang tot deze ruimtes als de totale huursom vooraf is voldaan.
  3. Betreden van de accommodatie en deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico.
  4. FoxFarm sluit iedere aansprakelijkheid uit voor verlies, geleden schade en/of vermissing.
  5. FoxFarm (i.s.m. haar partners) behoudt zich het recht voor om te allen tijden dit reglement aan te passen.

2) TOEGANG: Toegang is alleen toegestaan voor geregistreerde leden van FoxFarm partners op vertoon van een geldige lidmaatschapspas en andere gebruikers van FoxFarm. Bij binnenkomst kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet legitimeren, men dient hiervoor een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Aan personen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs zal de toegang geweigerd worden. Huisdieren zijn niet toegestaan.

3) PARKEERTERREIN: Gebruikers van FoxFarm mogen gebruik maken van het aanwezige parkeerterrein. Parkeren is op eigen risico.

4) ENTREE: De entree is vrij, mits anders staat vermeld i.v.m. optredens, exposities, besloten feesten, etc.

5) ALCOHOL: Onder 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt. Ook moet je jezelf kunnen legitimeren als daar om wordt gevraagd. Het meenemen en gebruiken van eigen dranken en etenswaren is zowel binnen als buiten niet toegestaan.

6) DRUGS: Het is verboden om drugs te gebruiken op het terrein en in de gebouwen van FoxFarm en in de (oefen/ateliers)ruimtes.

7) GLASWERK: Glaswerk (glazen e.d.) mogen niet mee naar buiten worden genomen, m.u.v. het buitenterras.

8) WAPENS: Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, zijn ten strengste verboden en worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie.

9) GEWELDPLEGING: Iedere vorm van geweldpleging, bedreiging en andere vormen van agressie zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan. Opzettelijk schade toegebracht aan eigendommen en/of medewerkers zal op de dader(s) verhaald worden. Ook doen wij direct aangifte bij de politie.

10) HINDERLIJK EN AANSTOOTGEVEND GEDRAG: Bij het vertonen van hinderlijk of aanstootgevend gedrag volgt verwijdering van de accommodatie of men wordt niet toegelaten. Ongewenste intimiteiten,racistische uitingen en/of discriminatoir gedrag worden zowel binnen als buiten niet getolereerd en leiden tot het direct ontzeggen van de toegang. Wildplassen valt ook onder hinderlijk gedrag en leid tot ontzegging van de toegang.

11) VERLATEN VAN HET GEBOUW OF HET TERREIN: Het verlaten van het gebouw of het terrein dient op een rustige en nette manier te verlopen, met respect voor de buurt en medegebruikers van FoxFarm (dus zonder geluidsoverlast, niet toeteren bij het wegrijden, etc.).

12) GEBRUIK VAN DE (OEFEN/ATELIERS)RUIMTES: Gebruik de (oefen)ruimtes uitsluitend waarvoor ze bedoeld zijn. Het is niet toegestaan om muziek te maken wanneer deuren en/of ramen open staan of geopend worden.

13) VERLATEN VAN DE (OEFEN/ATELIERS)RUIMTE: De ruimte moet netjes worden achtergelaten en eventueel gehuurde accessoires worden bij één van onze medewerkers ingeleverd. Gebreken of schade dienen te worden gemeld. In geval van het verwijtbaar of moedwillig veroorzaken van schade aan inventaris, apparatuur of instrumenten, worden de kosten hiervan aan de huurder(s) in rekening gebracht.

14) ROOKVRIJE HORECA: In de oefenruimtes, werkruimtes en barruimte geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op het buitenterras en in eventueel speciaal daarvoor aangewezen rokersruimte/rokerszone.

15) DUURZAAMHEID: FoxFarm streeft er na om op termijn volledig duurzaam te zijn. Gebruikers worden geacht dit te respecteren en waar mogelijk aan mee te werken.

16) KLACHTEN: Heeft u klachten, van welke aard ook ? Meld ze onmiddellijk aan een medewerker. Wij proberen het probleem z.s.m. op te lossen.

 

Versie: 1 februari 2018